Links


Vanaf 8 juni a.s. mogen alle kinderen weer volledig naar school. Na vier weken van fysiek deeltijdonderwijs zijn we blij om weer aan de volledige groepen les te kunnen geven. In de achterliggende weken hebben we kunnen ervaren hoe het werken met de bijzondere coronamaatregelen in de praktijk is. Dat heeft ook van de ouders en verzorgers veel medewerking en begrip gevraagd. We hebben veel waardering voor de manier waarop u dat hebt gedaan en het lijkt nu in sommige situaties al “de gewoonste zaak van de wereld.” In een nieuwe informatiebrief willen u graag informeren hoe de scholen van stichting Bijeen het 100% onderwijs gaan hervatten en welke richtlijnen en maatregelen er worden gehanteerd. Wij hanteren het protocol dat is opgesteld door de onderwijsbonden.

Update Corona Crisis n.a.v. persconferentie 19 mei

Op dinsdagavond 19 mei heeft onze minister president aangekondigd dat de basisscholen vanaf maandag 8 juni weer volledig open mogen gaan. Dit onder voorbehoud van de ontwikkelingen van de verspreiding van het virus. Het zou fantastisch zijn wanneer we, mits verantwoord,  als scholen weer “volledig” kunnen draaien. De komende tijd laten we ons goed informeren en gaan we ons voorbereiden  op een nieuw protocol, zodat we weer “klaar” zijn voor de 8ste juni.  Tegelijk met het basisonderwijs zal de kinderopvang weer volledig opengaan. Alle ouders/verzorgers van de Bijeen scholen krijgen tijdig nadere informatie over deze nieuwe stap.

Update opening 11 mei:
Wij hebben een plan opgesteld over de opening van 11 mei. Het plan kunt u hier inzien.

Update Corona Crisis n.a.v. persconferentie 21 april:

Alle directeuren van de Bijeen scholen gaan a.s. woensdag (22 april) gezamenlijk in overleg n.a.v. de informatie van het kabinet en het RIVM. We verwachten op korte termijn nadere informatie vanuit de overheid en vakorganisaties te ontvangen. Vlot daarna  spreken de schoolteam(s) met elkaar en is er afstemming met de Medezeggenschapsraad van de school. Wij streven er naar u op korte termijn meer en uitgebreider te kunnen informeren over de herstart van de scholen, op maandag 11 mei a.s. Houd svp de website van stichting Bijeen én die van de school van uw kind, nauwlettend in de gaten. Samen sterk, dat zijn we, dat blijven we. We zien er naar uit uw kind weer op onze school te mogen begroeten!


Over onze omgang met het Coronavirus:
Op de website van Stichting Bijeen is een speciale Corona Informatiepagina aangemaakt om onze medewerkers, ouders, leerlingen en andere betrokkenen te informeren over de getroffen maatregelen i.v.m. het Coronavirus en hoe stichting Bijeen hier mee omgaat. 

In een speciale informatiebrief informeren wij als Stichting Bijeen onze ouders en andere betrokkenen hoe wij als stichting met de getroffen maatregelen omtrent het Coronavirus omgaan. 

Daarnaast willen we ouders graag tips aandragen om met de kinderen thuis te gaan werken. Deze tips zijn algemeen en toegespitst op vrijwel alle vakgebieden. 't Kienholt zal via Parro meer leerzame tips en suggesties delen.

Sportieve challenge
Niet alleen onze groepsleerkrachten zijn druk bezig om een gepast onderwijsaanbod voor thuis te organiseren, ook de meesters die de gymnastieklessen verzorgen op de scholen van Bijeen hebben iets unieks bedacht. Elke week komen ze met een sportieve challenge. Deze challenge kunnen de leerlingen van Bijeen dan thuis proberen te voltooien. De challenge wordt steeds met een kort instructiefilmpje toegelicht.

Sportieve Challenge 1: Bingo

Bekijk het filmpje voor de instructie over de Thuischallenge Bingokaart.

Sportieve Challenge 2: Ganzenbord

Bekijk het filmpje voor de instructie over het Beweeg Ganzenbord

Sportieve Challenge 3: 30Seconds

Bekijk het filmpje voor de instructie over Beweeg 30seconds
 
Sportieve Challenge 4: Beweeg Kwartet
 
Voor deze week staat er een beweegkwartet op het programma en dit keer twee versies: één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw. Het beweegkartet wordt in het filmpje toegelicht. 

Sportieve Challenge 5: Beweeg Letter Fitness
 
Voor deze week staat er een Beweeg Letter Fitness klaar. Dit keer is geen instructiefilmpje, want de opdracht spreekt voor zich. Succes!

Sportieve Challenge 6: Koningsspelen

Omdat de Koningsspelen op de scholen helaas niet door konden gaan, hebben onze leerkrachten Bewegingsonderwijs de sportieve challenge helemaal vormgegeven in het thema 'Koningsspelen'. Bekijk het filmpje en download de spelkaarten en printbladen

Over het Dalton onderwijs:

https://www.dalton.nl/daltononderwijs

https://www.oudersvannu.nl/kind/school/daltononderwijs/

Over Stichting Bijeen:

https://www.bijeen-hoogeveen.nl/

Over Bij de meiden kinderopvang:

https://www.bijdemeiden.nl/