Weer naar school 8 februari 2021


Op maandag 8 februari mogen de kinderen weer volledig naar school. Uiteraard hebben wij gezorgd voor de nodige maatregelen, informatie hierover hebben de ouders ontvangen via het Kiendernieuws
Daarnaast is er in samenwerking met het RIVM een beslisboom (Nederlands), beslisboom, (Engels) beslisboom(Arabisch) gemaakt over het wel of niet thuishouden van uw (zieke) kind. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts voor advies.

 

Start schooljaar 2020-2021:


We zijn het nieuwe schooljaar weer begonnen en houden ons als vanzelfsprekend aan de maatregelen die het RIVM geeft. 
U kunt ons protocol hier inzien.
 

Over onze omgang met het Coronavirus:
Op de website van Stichting Bijeen is een speciale Corona Informatiepagina aangemaakt om onze medewerkers, ouders, leerlingen en andere betrokkenen te informeren over de getroffen maatregelen i.v.m. het Coronavirus en hoe stichting Bijeen hier mee omgaat. 

In een speciale informatiebrief informeren wij als Stichting Bijeen onze ouders en andere betrokkenen hoe wij als stichting met de getroffen maatregelen omtrent het Coronavirus omgaan.