Schooltijden


Sinds september 2019 maken wij gebruik van een continurooster.
Dit ziet er als volgt uit:

Groep 1-4, maandag, dinsdag, donderdag van 8.30 – 14.30 uur, woensdag en vrijdag van 8.30 -12.30 uur

Groep 5-8  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30 – 14.30 uur, woensdag van 8.30 – 12.30 uur

Groep 1-2 eet van 12.00 – 12.30 uur met tso medewerker Emilie Marissen, de groepen 3-8 eten in de klas van 12.15 – 12.30 uur.
Daarna hebben alle groepen pauze van 12.30 – 13.00 uur met toezicht van juf Marja en Emilie.

 

Vakanties 2019-2020


Herfstvakantie 19 oktober t/m  27 oktober 2019
Kerstvakantie  21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie 15 februari 2020 t/m 23 februari 2020
Meivakantie 25 april t/m 8 mei 2020
Pasen In meivakantie
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020
Pinksteren 1 juni 2020
Zomervakantie 4 juli 2020 t/m 16 augustus 2020