Ons team


Team Kienholt: 

Staand, van links naar rechts:

Juf Agnes - groepsleerkracht groep 7/8, cultuurcoördinator, bovenbouwcoördinator, Daltoncoördinator
Meester Roy - vakleerkracht gymnastiek
Juf Henny - directeur, begeleider stages
Juf Marja - groepsleerkracht groep 1/2, taalcoördinator, specialist jonge kind
Juf Simone - Intern Begeleider, gedragsspecialist
 

Zittend, van links naar rechts:

Juf Sanneke - groepsleerkracht groep 5/6, ICT'er, muziekspecialist, wetenschap en technologie specialist
Juf Svante - groepsleerkracht groep 3/4, leesspecialist
Juf Adila - groepsleerkracht groep 3/4, deskundige dyslexie
Juf Gwenda- onderwijsassistent

Op de foto ontbreekt meester Jannes, groepsleerkracht groep 7/8. 
 

Team Kienderwijs:


 

Van links naar rechts:

Juf Simone - Intern Begeleider, gedragsspecialist
Meester Roy - vakleerkracht gymnastiek
Juf Sabina - groepsleerkracht bovenbouw, NT2 specialist
Juf Henny - directeur, begeleider stages
Juf Herma - groepsleerkracht onderbouw, NT2 specialist
Juf Gwenda - onderwijsassistent
Juf Margot - groepsleerkracht middenbouw, NT2 specialist
Juf Fatiha - onderwijsassistent


Op de foto ontbreekt meester Hans, groepsleerkracht midden- en bovenbouw en juf Lisanne, onderwijsassistent.

Gedurende het schooljaar hebben wij in verschillende groepen stagiairs van de Pabo en Onderwijsassistent opleiding.