• Uitdagen tot leren is uitdagen tot leven!

  • Uitdagen tot leren is uitdagen tot leven!

  • Uitdagen tot leren is uitdagen tot leven!

  • Uitdagen tot leren is uitdagen tot leven!

  • Uitdagen tot leren is uitdagen tot leven!

 

Welkom bij ODBS 't Kienholt


Hartelijk welkom op de website van openbare Dalton basisschool 't Kienholt.
Op deze website vindt u meer informatie over ons Daltononderwijs, ons team en
overige informatie.

U bent natuurlijk van harte welkom om een kijkje in onze groepen te nemen.
Onze leerlingenraad geeft u graag een rondleiding om de sfeer te proeven. 

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zichzelf mag en kan zijn. 

Wilt u meer informatie over onze school? Neem dan contact op met onze interim
directrice Lisette Brandsma tel.: 0528-271 335.  

Op onze school
zijn wij onszelf
accepteren wij elkaar
maken we fouten
lachen we veel
vieren we feest
horen we bij elkaar
is iedereen welkom

ben jij uniek
Daltononderwijs

't Kienholt is een Daltonbasisschool. Dat houdt in dat we werken volgens de 5 kernwaarden van het Daltononderwijs:
Effectiviteit
Reflectie
Samenwerken
Vrijheid en verantwoordelijkheid
Zelfstandigheid

Lees meer > 
Ouders aan het woord

''Oog voor de behoeften van het individuele kind. Het kind wordt gezien!'' - Sandy

'' Veel nadruk op "Wij", veel ruimte voor "Ik" '' - Carina

Lees meer > 
Kienderwijs

Naast het reguliere onderwijs is er nog een afdeling waar onderwijs gegeven wordt aan anderstalige kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar.

Kienderwijs wordt bezocht door vluchtelingenkinderen en anderstalige nieuwkomers. De nieuwkomers stromen na ca. een jaar door naar een reguliere school in hun eigen buurt. De in- en uitstroom van de vluchtelingenkinderen is een continu proces.

Op Kienderwijs wordt thematisch gewerkt. De nadruk ligt hier op het verwerven van de basis van de Nederlandse taal. Daarnaast leren de kinderen de structuur van het Nederlandse onderwijs en onze cultuur. Natuurlijk komen ook vakken zoals rekenen en muziek aan bod.

Kinderopvang

In onze school is ''Bij de meiden'' kinderopvang gevestigd. Zij bieden kinderopvang, voorschoolse, naschoolse en buitenschoolse opvang aan voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar.


Lees meer > 
 
Peuters Bijeen
Peuters naar de basisschool
Peuters zijn leergierig. Ze willen van alles weten en leren. Ze kunnen vaak niet wachten tot ze naar de basisschool mogen.
Daarom mogen peuters vanaf 3 jaar 1 keer per maand op donderdagochtend
van 10.45 uur tot 11.45 uur bij ons in groep 1/2 komen kijken en spelen.
Daarmee wordt het wennen om echt naar school te gaan weer wat gemakkelijker. 
Natuurlijk zijn hun ouders dan ook welkom. 

De data zijn:
donderdag 23 mei 2024
donderdag 20 juni 2024
donderdag 11 juli 2024

Aanmelden
Meld uw peuter via e-mail aan voor 1 of meer ochtenden: obstkienholt@bijeen-hoogeveen.nl

 Wij zijn onderdeel van stichting Bijeen

Bezoekadres: Crerarstraat 6b, 7901 AE, Hoogeveen  Postadres: Postbus 2113, 7900 BC, Hoogeveen
Tel. 0528 23 45 99  Email: info@bijeen-hoogeveen.nl