Ziek melding


Als u uw kind ziek wilt melden, of af wilt melden om andere dringende/ niet voorziene reden (bijv. bezoek aan de huisarts) kunt u dat op de volgende  manieren doen:
1. Door voor schooltijd (tussen 8.00-8.30 uur even naar school te bellen: 0528-271335.
2. U kunt ook aan een van uw andere kinderen een briefje meegeven voor de betreffende leerkracht
3. Zelf even binnen lopen om de ziekmelding door te geven aan de leerkracht
4. Melding of chatbericht inParro 

Ruim van tevoren gemaakte afspraken kunt u uiterlijk 1 werkdag van tevoren, ook via Parro aan de leerkracht van uw kind doorgeven.
Uiteraard gaan we er vanuit dat u, indien mogelijk, probeert dit soort afspraken buiten de reguliere schooltijden te plannen.