Kienderwijs


Naast het reguliere onderwijs is er nog een afdeling waar onderwijs gegeven wordt aan anderstalige kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar.

Kienderwijs wordt bezocht door vluchtelingenkinderen en anderstalige nieuwkomers. De nieuwkomers stromen na ca. een jaar door naar een reguliere school in hun eigen buurt. De in- en uitstroom van de vluchtelingenkinderen is een continu proces.

Op Kienderwijs wordt thematisch gewerkt. De nadruk ligt hier op het verwerven van de basis van de Nederlandse taal. Daarnaast leren de kinderen de structuur van het Nederlandse onderwijs en onze cultuur. Natuurlijk komen ook vakken zoals rekenen en muziek aan bod.