Gezonde school


ODBS 't Kienholt was de eerste basisschool in Hoogeveen die het certificaat Sport en bewegen én Sociale emotionele ontwikkeling van de Gezonde school heeft binnengehaald.
Wij organiseren jaarlijks een sportdag voor groep 5 tot en met 8 en tevens een sportdag voor groep 1 tot en met 4.
Daarnaast hebben we een aantal bakken met buitenspelmateriaal die ze in de pauzes gebruiken en waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn.
Voor de leerlingen van groep 1 tot en met 4 is er de mogelijkheid voor MRT (Motorische Remedial Teaching) die gegeven wordt door de combinatiefunctionaris. Diezelfde combinatiefunctionaris zorgt voor naschoolse activiteiten in samenwerking met de sportverenigingen en voor proeflessen tijdens de gymuren. Onze gymlessen worden door een vakleerkracht gegeven.
Ook heeft de school het certificaat Sociaal emotionele ontwikkeling ontvangen. Dit certificaat geeft aan dat de school gezond is in de omgang met elkaar.

Tot slot krijgen de leerlingen 20 weken lang, drie dagen in week schoolfruit aangeboden. Iedere week wordt via de oudercommunicatie app Parro bekend gemaakt welk fruit de leerlingen krijgen.