Dalton


In het Daltononderwijs wordt gewerkt volgens de vijf Dalton kernwaarden van de Amerikaanse grondlegger Helen Parkhurst.
Op een Daltonschool leren kinderen zelfstandig kennis en ervaring op te doen.
Uitgangspunt is dat kinderen graag willen leren. Er wordt gewerkt met dag- of weektaken en leerlingen krijgen de vrijheid om zelfstandig hun taken in te plannen en af te werken. Daarbij mogen ze samenwerken met klasgenoten. Kinderen hebben dus veel vrijheid en mogen zelf keuzes maken, maar de leerkracht bepaalt wel welke lesstof behandeld moet worden en binnen welke termijn.

De vijf kernwaarden passen wij op 't Kienholt als volgt toe:

Effectiviteit

Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een rapportfolio mee naar huis. In het rapportfolio staat de voortgang op de verschillende leergebieden en in het portfolio gedeelte reflecteren de kinderen op zichzelf.
Voorafgaand wordt het rapportfolio individueel met de leerlingen besproken.
 

Reflectie

In groep 1 t/m 3 worden de gemaakte taken mondeling besproken en kijken de kinderen tevens zelf terug op het proces. 
In groep 4 t/m 8 houden de leerlingen geregeld een presentatie, bijvoorbeeld een boekbespreking, spreekbeurt of werkstuk. Daarbij geven de leerlingen elkaar tips en tops op de presentatie.
 

Zelfstandigheid

Vanaf groep 2 hebben de leerlingen een taakbrief waarop de taak voor de week of de dag staat genoteerd. 
De leerlingen kiezen zelf welke taak ze op welk moment willen maken. 
 

Samenwerken

Vanaf groep 3 heeft iedere leerling twee maatjes: een pedagogisch maatje en een didactisch maatje. Met hun pedagogische maatje lopen ze bijvoorbeeld samen naar de gym. Met het didactische maatje werken ze bijvoorbeeld samen aan een taak of vragen ze hulp als ze iets van de taak niet begrijpen.
Daarnaast vinden er ook activiteiten plaats, zoals tutorlezen, waarbij de oudere leerling een jongere leerling begeleid.
 

Verantwoordelijkheid voor jezelf en je omgeving

Elke leerling heeft gedurende een week een huishoudelijke taak binnen de groep. Bijvoorbeeld het uitdelen van de schriften, de klas vegen of de kasten netjes maken.