Visie en missie


Visie:

Openbaar onderwijs
Openbare Dalton basisschool ’t Kienholt is een school met een open karakter voor kinderen en ouders, waar het onderwijs zo is ingericht dat het zoveel mogelijk tegemoet komt aan de individuele talenten van ieder kind.
We hechten als team waarde aan een positief pedagogisch klimaat, dat het welbevinden van het kind bevordert om zo te komen tot goede prestaties van alle kinderen op zijn/haar eigen niveau.
Het team van ’t Kienholt wil in samenspraak met ouders en kinderen daadwerkelijk inhoud geven aan het begrip openbaar.
De onderstaande waarden spelen daarbij een belangrijke rol: We hebben respect voor elkaar, we houden rekening met elkaar, de ander en de omgeving. Alle kinderen moeten zich veilig voelen op school. Eerlijkheid en oprechtheid zijn voor ons belangrijke omgangsvormen en er is een grote mate van openheid naar: kinderen, ouders en leerkrachten. We handelen vanuit pedagogisch partnerschap. Ook hebben we acceptatie van verschillen in: ontwikkeling, mening, karakter, religie en diversiteit.

Missie van ’t Kienholt

“Uitdagen tot leren, is uitdagen tot leven.”
Wij dagen onze leerlingen uit door te leren met hun hart, hoofd en handen!